s11
s5
s3
s21
s4
s6
Arrow
Arrow
Slider

Postępując zgodnie z wytycznymi sprawdzam cały proces obsługi, zaś po kontroli rezultat badania jest udostępniany Klientowi. Nie oceniam, ani nie interpretuję, a jedynie w sposób profesjonalny odwzorowuję ścieżkę postępowania zwykłego klienta w czasie, którego stwierdzam fakty tudzież zdarzenia zastane na miejscu i potem skrupulatnie opisuję je w ankiecie.

Oferuję:

  • Badania niejawne i jawne jakości obsługi bezpośrednio w firmie Klienta
  • Badania jakości obsługi poprzez telefon
  • Badania jakości obsługi poprzez pocztę e-mail

Dysponuję doświadczeniem i wiedzą, aby móc precyzyjnie zarekomendować odpowiednie rozwiązania.